Elke week les < 21

Ex 21% BTW onder 21 jaar

Elke week pianoles

30 minuten

9 lessen

Vaste lestijd en dag*

Elke week les > 21

Incl 21% BTW

Elke week pianoles

30 minuten

9 lessen

Vaste lestijd en dag*

Proefles

30 minuten

1 les

Een lesjaar bestaat uit 36 lessen, hierbij wordt rekening gehouden met de school vakanties zoals deze gelden in het basis onderwijs. De 36 lessen zijn onderverdeeld in 4 periodes met ieder 9 lessen. Voor leerlingen boven de 21 jaar is er de mogelijkheid om 1 keer per 2 weken een les te volgen.

Zonder opzegging wordt er na de 9 lessen de periode weer verlengt met 9 lessen, hiervoor ontvangt u dan een nieuwe lesfactuur. Zie de algemene voorwaarden voor onder andere opzegging, afwezigheid etc. Piano Studio Breda hanteert geen inschrijfkosten en in vergelijk met de reguliere muziekschool zijn de lessen bij Piano Studio Breda goedkoper.

Lesvormen

-Overzicht tarieven Jongeren onder de 21 jaar, hierover hoeft geen BTW worden berekend.

  • 9 lessen van 30 minuten per les = € 193,50,-, elke week les op een vaste lestijd en lesdag. (€ 21,50 per les)

-Overzicht tarieven Volwassenen boven de 21 jaar inclusief 21% BTW (Het BTW tarief is verplicht gesteld door de belastingdienst voor alle leerlingen boven de 21 jaar, leerlingen onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW).

  • 9 lessen van 30 minuten per les = € 234,- inclusief 21% BTW, elke week les op een vaste lestijd en lesdag. (€ 26,- per les)
  • 9 lessen van 30 minuten per les = € 256,50 inclusief 21% BTW, om de week les op een vaste lestijd en lesdag. (€ 28,50 per les)
  • Losse les van 30 minuten per les = € 31,- inclusief 21% BTW, les is op afspraak. Les is 3 maanden geldig tenzij anders beschreven op de lesfactuur.

Een proefles kost € 10,- en duurt 30 minuten. Bij aanvang van de les dient € 10,- euro contant worden voldaan.