• De lessen worden in overleg met de leerling op een vaste dag en tijdstip per week gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de vakanties van de basisscholen in Breda.
 • Een losse leskaart is 5 maanden geldig.
 • Een lesperiode bestaat uit 9 lessen, de data worden voorafgaand de nieuwe periode doorgegeven en zijn voorafgaand de nieuwe periode terug te vinden op de website van Piano Studio Breda.
 • De lessen worden vooraf in overleg met de leerling (en/of diens ouder(s)/verzorger(s)) vastgelegd in een rooster. Tussentijdse wijzigingen in het lesrooster zijn uitsluitend mogelijk als de planning dat toelaat.
 • Bij ziekte of verhindering om bijzondere redenen van de docent zal de les worden ingehaald.
 • Ziekte of verhindering van de leerling dient zo snel mogelijk telefonisch (of per sms/app) te worden doorgegeven aan de docent. Restitutie van lesgeld bij gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Per 18 lessen kan er 2 keer gebruik worden gemaakt van een online les (via webcam) of lesvideo wanneer de leerling zich voor 10 uur afmeldt op de dag dat de leerling les heeft. De online les wordt gegeven op de vaste lestijd en lesdag van de leerling.
 • Als lessen uitvallen wegens onvoorziene buitengewone omstandigheden is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.
 • Extra aanvulling op verzuim i.v.m. corona. Wanneer de leerling of docent verkouden is of griep heeft zal de les online gegeven worden of er zal een lesvideo gemaakt worden. Deze aanvulling zal buiten de 2 keer vallen zoals hierboven is beschreven. Dit blijft van kracht zolang de regelgeving vanuit het RIVM dit aangeeft.
 • De tarieven van het lesgeld zijn inclusief BTW. Voor leerlingen jonger dan 21 jaar geldt het zogenaamde nul % tarief. Vanaf 21 jaar moet per 01-10-2012, 21% aan BTW in rekening worden gebracht.
 • Het volledige bedrag van de gekozen lesvorm moet worden voldaan voorafgaand aan de 1e les van de periode.
 • De lesgelden worden per 9 lessen betaald d.m.v een factuur op naam van de leerling.
 • De les periode wordt automatisch verlengt met een nieuwe periode van 9 lessen.
 • Met de inschrijving gaat de leerling een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. 
 • Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven en dient tenminste 3 weken voor het aflopen van de periode te worden doorgegeven. 
 • Elke ontvangen opzegging zal per email worden bevestigd. De leerling kan uiteraard gedurende deze periode de lessen, volgens het afgesproken rooster, blijven volgen, aan het eind van de lesperiode zal de leerling automatisch worden uitgeschreven.